Dobre maniery małego dziecka

Dobre maniery małego dziecka.

Wiedzę o dobrym wychowaniu dzieci czerpią nie tylko z placówek oświatowych, do których trafiają. Wielokrotnie zwraca się uwagę na to, że kluczowe znaczenie ma w tym kontekście rodzinny dom, jeśli więc rodzice nie nauczą syna lub córki właściwego zachowania, braki w tym zakresie mogą dawać o sobie znać przez długi czas. Nie ma takiego okresu, który byłby mniej lub bardziej wskazany do tego, aby dziecko zdobywało wiedzę na temat dobrych manier, odpowiedzialny rodzic nie powinien więc tracić czasu i rozpocząć naukę tak szybko, jak się da. Warto też pamiętać, że maluchy mają tendencję do naśladowania zachowani typowych dla ich najbliższego otoczenia, jeśli więc rodzice zachowują się kulturalnie w stosunku do siebie, nieświadomie będą ich kopiować. Dobre maniery to jednak nie tylko umiejętność mówienia „do widzenia” i „przepraszam”. Mianem tym określa się znacznie więcej zachowań, pamiętajmy więc między innymi o tym, aby po zabawie sprzątać zabawki wspólnie z maluchem. Nie zapominamy też o kulturze przy stole. Jej zasady wydają się nie obowiązywać niemowlaka, dwulatek może je jednak opanować bez większego problemu. Od samego początku przypominajmy zatem maluchowi, że je się przy stole, a wtedy, gdy przychodzi czas na posiłek, należy zrezygnować z innych aktywności. Warto też pokazywać maluchowi sposób właściwego korzystania ze sztućców tak, aby w przyszłości odwoływał się do tej umiejętności instynktownie. Gdy maluch idzie do przedszkola, do listy dobrych manier opanowanych przez niego należy dopisać umiejętność zapoznawania się i eleganckiego jedzenia. Dzięki temu dziecko nie ma problemów z nawiązywaniem nowych znajomości, a jednocześnie może wyróżnić się pozytywnie na tle grupy rówieśniczej. Nie wolno też zapominać o ćwiczeniu posługiwania się zwrotami grzecznościowymi, przedszkolak powinien bowiem odwoływać się do nich w pełni świadomie. Przedszkole jest też czasem, w którym dziecko opanowuje zasady funkcjonowania w grupie rówieśniczej, zyskuje wiedzę na temat poszanowania słabszych i umiejętności dzielenia się z innymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.